Jabatan Bekalan Air (Gombak)- masalah paip bocor

email oleh puan salbiah ( Taman Greenwood)

Kami menerima email dari seorang penduduk di Jalan 14 Taman Greenwood . Daripada email ini telah menyatakan kekusutan yang dihadapi beliau didalam mendapatkan khidmat dari JBA Gombak  .

Jalan 14 Taman Greenwood merupakan jalan utama untuk penduduk-penduduk Taman Greenwood hendak ke Masjid . Sejak kebelakangan ini telah berlaku kerosakan pada paip yang menyebabkan kebocoran air dengan banyaknya sejak 4 bulan yang lepas .

Lapuran telahpun di buat namun sikap acuh tidak acuh  JBA Gombak hingga ke hari ini masih belum di ambil tindakan . Di harap JBA Gombak dapat meningkatkan tahap kerja didalam menyelesaikan masalah penduduk setempat .